Shared posts

07 Apr 08:19

Correction to Study of RNA Polymerase II Clustering inside Live-Cell Nuclei Using Bayesian Nanoscopy

by Xuanze Chen, Mian Wei, M. Mocarlo Zheng, Jiaxi Zhao, Huiwen Hao, Lei Chang, Peng Xi and Yujie Sun
ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.6b01806